Translate to English

جدیدترین ارزهای رمزپایه


               
رتبه نام(نام لاتین)(سمبل) قیمت (دلار) قیمت (IRT - تومان) درصد تغییر قیمت (یک روزه) ارزش بازار حجم
3093
Heart Bridge
(Heart Bridge)
(HEART)
0.0020280000 106.47 7.74 % 0.00 دلار 311.99 هزار دلار
3086
Lodestar
(Lodestar)
(LODE)
1.4938 78,426.65 -7.45 % 0.00 دلار 315.46 هزار دلار
4883
Capybara Coin
(Capybara Coin)
(CAPY)
0.0219130000 1,150.43 3.88 % 0.00 دلار 10.89 هزار دلار
3005
LFGSwap Finance(Arbitrum)
(LFGSwap Finance(Arbitrum))
(LFG)
0.0858020000 4,504.61 -7.19 % 0.00 دلار 411.71 هزار دلار
4122
Bumblebot
(Bumblebot)
(BUMBLE)
0.0000140000 0.7350 -28.88 % 0.00 دلار 44.99 هزار دلار
3454
Chain Relay Network
(Chain Relay Network)
(CRLN)
0.0000230000 1.2075 -88.92 % 0.00 دلار 135.08 هزار دلار
3395
All In GPT
(All In GPT)
(AIGPT)
0.0023710000 124.48 -8.49 % 0.00 دلار 149.27 هزار دلار
4395
Generative AI
(Generative AI)
(GAI)
0.0000010000 0.0525000000 -63.18 % 0.00 دلار 26.00 هزار دلار
216
Wrapped Kava
(Wrapped Kava)
(WKAVA)
0.8690 45,620.87 -2.06 % 402.83 میلیون دلار 0.00 دلار
3804
zkDoge
(zkDoge)
(ZKDOGE)
0.0000440000 2.310 13.82 % 0.00 دلار 70.57 هزار دلار
4778
CharacterAI
(CharacterAI)
(CHAI)
0.0017270000 90.67 -0.51 % 0.00 دلار 12.86 هزار دلار
3757
The World State
(The World State)
(W$C)
0.0020660000 108.47 3.74 % 0.00 دلار 76.70 هزار دلار
3790
SincroniX
(SincroniX)
(SNX)
0.0006500000 34.13 -17.95 % 0.00 دلار 72.09 هزار دلار
4759
Ticket3
(Ticket3)
(TICKET3)
0.1269440000 6,664.56 -35.42 % 0.00 دلار 14.60 هزار دلار
3942
ZenithSwap
(ZenithSwap)
(ZSP)
0.0390340000 2,049.29 -34.67 % 0.00 دلار 55.04 هزار دلار
3111
Big Finance
(Big Finance)
(BIGFI)
27.54 1,445,632.28 8.57 % 0.00 دلار 315.04 هزار دلار
3709
Arbitrum Charts
(Arbitrum Charts)
(ARCS)
0.0410550000 2,155.39 2.92 % 0.00 دلار 84.74 هزار دلار
4547
1minBET
(1minBET)
(1MB)
0.0013210000 69.35 -2.47 % 0.00 دلار 17.74 هزار دلار
4023
RB Finance
(RB Finance)
(RB)
1.0489 55,065.15 -62.06 % 0.00 دلار 49.58 هزار دلار
2824
ZkSync Gem
(ZkSync Gem)
(ZGEM)
0.8391 44,055.17 13.33 % 0.00 دلار 790.73 هزار دلار
3891
Nero
(Nero)
(NPT)
0.0000010000 0.0525000000 -73.86 % 0.00 دلار 58.84 هزار دلار
4397
GalaxiaVerse
(GalaxiaVerse)
(GLXIA)
0.0001560000 8.190 0.23 % 0.00 دلار 23.91 هزار دلار
4538
Flair Defi
(Flair Defi)
(FLDX)
0.0073280000 384.72 -6.36 % 0.00 دلار 17.92 هزار دلار
2922
RENEC
(RENEC)
(RENEC)
1.0565 55,465.62 0.67 % 0.00 دلار 543.59 هزار دلار
3986
Toku
(Toku)
(TOKU)
0.0000010000 0.0525000000 40.69 % 0.00 دلار 52.45 هزار دلار
4314
Destiny AI
(Destiny AI)
(DEST)
0.0000410000 2.153 18.20 % 0.00 دلار 28.43 هزار دلار
3676
NFTDeli
(NFTDeli)
(DELI)
0.0090310000 474.13 8.10 % 0.00 دلار 88.41 هزار دلار
3864
Aegis
(Aegis)
(AEG)
2.496 131,027.09 -21.35 % 0.00 دلار 62.03 هزار دلار
3321
HairDAO
(HairDAO)
(HAIR)
3.270 171,675.32 10.50 % 0.00 دلار 191.44 هزار دلار
4931
AI Trader
(AI Trader)
(AIT)
0.0014190000 74.50 -6.80 % 0.00 دلار 11.35 هزار دلار
3439
PIVN
(PIVN)
(PIVN)
0.0225380000 1,183.25 0.72 % 0.00 دلار 138.51 هزار دلار
3507
Fortune Cookie
(Fortune Cookie)
(FCT)
0.1821270000 9,561.67 21.13 % 0.00 دلار 119.02 هزار دلار
3748
Atlas Aggregator
(Atlas Aggregator)
(ATA)
0.0071420000 374.96 -8.31 % 0.00 دلار 75.45 هزار دلار
3039
VNX Swiss Franc
(VNX Swiss Franc)
(VCHF)
1.0929 57,374.63 0.02 % 0.00 دلار 357.96 هزار دلار
3239
FlokiTer
(FlokiTer)
(FAI)
0.0001520000 7.980 -7.09 % 0.00 دلار 224.08 هزار دلار
3234
GLOBAL DIGITAL CLUSTER COIN
(GLOBAL DIGITAL CLUSTER COIN)
(GDCC)
11.68 613,004.81 -3.41 % 0.00 دلار 227.21 هزار دلار
2758
Shib Original Vision
(Shib Original Vision)
(SOV)
0.0000000000 0.0000000000 9.52 % 0.00 دلار 1.19 میلیون دلار
3277
Marvellex Classic
(Marvellex Classic)
(MLXC)
0.1572420000 8,255.21 6.64 % 0.00 دلار 196.18 هزار دلار
4255
Yogi
(Yogi)
(YOGI)
0.0087850000 461.21 -17.73 % 0.00 دلار 31.78 هزار دلار
3706
Marley Token
(Marley Token)
(MARLEY)
0.0000010000 0.0525000000 -96.66 % 0.00 دلار 85.11 هزار دلار
3125
MusicN
(MusicN)
(MINT)
0.3812390000 20,015.05 -4.34 % 0.00 دلار 299.44 هزار دلار
3130
Wrapped USDR
(Wrapped USDR)
(WUSDR)
1.0472 54,979.26 0.31 % 0.00 دلار 296.35 هزار دلار
4731
Hearify AI
(Hearify AI)
(HEARIFYAI)
0.0007170000 37.64 -12.14 % 0.00 دلار 13.69 هزار دلار
4326
FLOKI SHIBA PEPE CEO
(FLOKI SHIBA PEPE CEO)
(3CEO)
0.0000000000 0.0000000000 417.74 % 0.00 دلار 27.70 هزار دلار
4636
Golden Inu
(Golden Inu)
(GOLDEN)
0.0000000000 0.0000000000 -27.38 % 0.00 دلار 15.72 هزار دلار
2701
Proton Protocol
(Proton Protocol)
(PROTON)
0.1003560000 5,268.69 -23.67 % 0.00 دلار 1.93 میلیون دلار
4518
Baby Floki Inu
(Baby Floki Inu)
(BABYFLOKI)
0.0000000000 0.0000000000 0.17 % 0.00 دلار 18.45 هزار دلار
2693
PAWZONE
(PAWZONE)
(PAW)
0.0000310000 1.6275 -8.65 % 0.00 دلار 2.07 میلیون دلار
4043
Kinance
(Kinance)
(KIN)
0.0092360000 484.89 -24.45 % 0.00 دلار 48.05 هزار دلار
2670
Icy
(Icy)
(IC)
0.0001080000 5.670 19.66 % 0.00 دلار 3.01 میلیون دلار
4897
The People's Coin
(The People's Coin)
(PEEPS)
0.0072330000 379.73 -1.89 % 0.00 دلار 10.70 هزار دلار
3388
Zeus AI
(Zeus AI)
(ZEUS)
0.0269410000 1,414.40 24.38 % 0.00 دلار 152.05 هزار دلار
3684
CORGI CEO
(CORGI CEO)
(CORGICEO)
0.0000000000 0.0000000000 -0.84 % 0.00 دلار 88.68 هزار دلار
3421
MAGIKAL.ai
(MAGIKAL.ai)
(MGKL)
0.0000010000 0.0525000000 -17.90 % 0.00 دلار 144.02 هزار دلار
4419
Coinhound
(Coinhound)
(CND)
0.0003500000 18.38 -4.77 % 0.00 دلار 22.74 هزار دلار
4510
Brr Protocol
(Brr Protocol)
(BRR)
0.2782720000 14,609.28 -32.41 % 0.00 دلار 21.92 هزار دلار
4863
PWRCASH
(PWRCASH)
(PWRC)
0.0010410000 54.65 -42.35 % 0.00 دلار 12.54 هزار دلار
4482
Hokkaido Inu
(Hokkaido Inu)
(HOKA)
0.0000000000 0.0000000000 19.11 % 0.00 دلار 22.43 هزار دلار
4722
Body Ai
(Body Ai)
(BAIT)
0.0000870000 4.568 -19.32 % 0.00 دلار 15.44 هزار دلار
4989
Infinite
(Infinite)
(INFINITE)
0.0000000000 0.0000000000 -29.68 % 0.00 دلار 10.27 هزار دلار
4856
Origen DEFI
(Origen DEFI)
(ORIGEN)
0.0019980000 104.90 3.63 % 0.00 دلار 11.50 هزار دلار
4676
Leonicorn Swap
(Leonicorn Swap)
(LEONS)
0.0192710000 1,011.73 -8.50 % 0.00 دلار 14.95 هزار دلار
4577
Pack
(Pack)
(PACK)
0.0002250000 11.81 -10.73 % 0.00 دلار 17.43 هزار دلار
4977
ZKUP
(ZKUP)
(ZKUP)
0.0202050000 1,060.76 18.58 % 0.00 دلار 8.82 هزار دلار
4523
Trend X
(Trend X)
(TRENDX)
0.0917260000 4,815.62 0.67 % 0.00 دلار 18.31 هزار دلار
4372
BlockStar
(BlockStar)
(BST)
0.0920440000 4,832.31 14.48 % 0.00 دلار 25.41 هزار دلار
3026
LSDx Finance
(LSDx Finance)
(LSD)
0.0923290000 4,847.27 -1.22 % 0.00 دلار 373.87 هزار دلار
2777
Pepa Inu
(Pepa Inu)
(PEPA)
0.0000000000 0.0000000000 38.64 % 0.00 دلار 1.02 میلیون دلار
3321
Bard Protocol
(Bard Protocol)
(BARD)
0.0012630000 66.31 -15.72 % 0.00 دلار 177.32 هزار دلار
3703
Uniwhale
(Uniwhale)
(UNW)
0.4135240000 21,710.01 -25.89 % 0.00 دلار 84.03 هزار دلار
4038
Crust Exchange
(Crust Exchange)
(CRUST)
0.6185 32,471.41 -3.88 % 0.00 دلار 48.43 هزار دلار
2806
Hobbes
(Hobbes)
(HOBBES)
0.0000010000 0.0525000000 -5.63 % 0.00 دلار 849.29 هزار دلار
3374
BabyBNBTiger
(BabyBNBTiger)
(BABYBNBTIGER)
0.0000000000 0.0000000000 -0.36 % 0.00 دلار 157.62 هزار دلار
4409
Claw
(Claw)
(CLAW)
0.0000000000 0.0000000000 -95.51 % 0.00 دلار 23.73 هزار دلار
4792
SwiftSwap
(SwiftSwap)
(SWS)
0.0007240000 38.01 -16.17 % 0.00 دلار 12.61 هزار دلار
3607
Pomerium
(Pomerium)
(PMG)
0.1907200000 10,012.80 3.12 % 0.00 دلار 98.76 هزار دلار
4063
EG Token (new)
(EG Token (new))
(EG)
0.0008350000 43.84 -0.60 % 0.00 دلار 45.81 هزار دلار
3381
Mazuri GameFi
(Mazuri GameFi)
(MZR)
0.8004 42,020.63 -3.37 % 0.00 دلار 154.32 هزار دلار
4959
Radical Chess
(Radical Chess)
(CHESS)
0.0003530000 18.53 2.34 % 0.00 دلار 9.27 هزار دلار
4826
GIGOSWAP
(GIGOSWAP)
(GIGO)
0.0004110000 21.58 -13.24 % 0.00 دلار 12.06 هزار دلار
3820
TRUTH SEEKERS
(TRUTH SEEKERS)
(TRUTH)
0.1569370000 8,239.19 -13.86 % 0.00 دلار 74.92 هزار دلار
4186
Astral AI
(Astral AI)
(ASTRAL)
0.0006510000 34.18 14.62 % 0.00 دلار 38.50 هزار دلار
3873
Crest Protocol
(Crest Protocol)
(CPT)
0.0266780000 1,400.60 0.15 % 0.00 دلار 61.10 هزار دلار
4068
MEVFree
(MEVFree)
(MEVFREE)
0.0125410000 658.40 118.75 % 0.00 دلار 45.08 هزار دلار
3302
Timeseries AI
(Timeseries AI)
(TIMESERIES)
0.0001390000 7.298 -37.15 % 0.00 دلار 184.33 هزار دلار
2884
Bear Inu
(Bear Inu)
(BEAR)
0.0000010000 0.0525000000 -20.36 % 0.00 دلار 626.62 هزار دلار
3718
aEGGS
(aEGGS)
(aEGGS)
0.0000000000 0.0000000000 -0.12 % 0.00 دلار 81.30 هزار دلار
4769
Porn Lab
(Porn Lab)
(PLAB)
0.0009330000 48.98 3.57 % 0.00 دلار 13.02 هزار دلار
4677
Decentra Box
(Decentra Box)
(DBOX)
0.0009290000 48.77 -22.28 % 0.00 دلار 14.93 هزار دلار
4593
Shiba Cartel
(Shiba Cartel)
(PESOS)
0.0000000000 0.0000000000 8.45 % 0.00 دلار 18.18 هزار دلار
4796
PioneerPay
(PioneerPay)
(PPAY)
0.0032320000 169.68 7.54 % 0.00 دلار 12.38 هزار دلار
3963
KabosuCEO
(KabosuCEO)
(KCEO)
0.0000460000 2.415 -69.50 % 0.00 دلار 60.06 هزار دلار
4697
MetaCity
(MetaCity)
(MTC)
0.1460830000 7,669.36 22.11 % 0.00 دلار 15.86 هزار دلار
4875
Trade Tech AI
(Trade Tech AI)
(TTAI)
0.0020960000 110.04 8.33 % 0.00 دلار 12.51 هزار دلار
4986
GPT AI
(GPT AI)
(AI)
0.0000100000 0.5250 -18.87 % 0.00 دلار 9.48 هزار دلار
3536
NeoCortexAI
(NeoCortexAI)
(CORAI)
0.0063850000 335.21 2.04 % 0.00 دلار 110.20 هزار دلار
4570
Generative GPT
(Generative GPT)
(GGPT)
0.0000000000 0.0000000000 -91.09 % 0.00 دلار 19.16 هزار دلار
3683
A Birds Nest
(A Birds Nest)
(A Birds Nest)
0.0000000000 0.0000000000 7.41 % 0.00 دلار 87.16 هزار دلار
2936
Zero Liquid
(Zero Liquid)
(ZERO)
0.8348 43,824.90 10.26 % 0.00 دلار 520.30 هزار دلار
4999
Frog Ceo
(Frog Ceo)
(FROGCEO)
0.0000000000 0.0000000000 -11.22 % 0.00 دلار 8.37 هزار دلار