Translate to English

جستجو برای تگ : discount-token


               
رتبه نام(نام لاتین)(سمبل) قیمت (دلار) قیمت (IRT - تومان) درصد تغییر قیمت (یک روزه) ارزش بازار حجم
19
اونوس سِد لیوُ
(UNUS SED LEO)
(LEO)
4.100 130,800.40 0.18 % 3.91 میلیارد دلار 3.30 میلیون دلار
52
اُ کِی بی
(OKB)
(OKB)
15.31 488,349.60 0.02 % 918.53 میلیون دلار 20.86 میلیون دلار
53
کوکوین شیرز
(KuCoin Token)
(KCS)
8.984 286,581.53 -0.91 % 883.82 میلیون دلار 2.32 میلیون دلار
61
هوبی توکن
(Huobi Token)
(HT)
4.393 140,125.25 -0.29 % 673.65 میلیون دلار 15.61 میلیون دلار
77
گِیت توکن
(GateToken)
(GT)
4.156 132,565.39 -0.38 % 449.91 میلیون دلار 2.70 میلیون دلار
192 0.9434 30,093.95 -2.65 % 94.34 میلیون دلار 1.51 میلیون دلار
332
زی بی توکن
(ZB Token)
(ZB)
0.1535430000 4,898.02 0.00 % 71.13 میلیون دلار 0.00 دلار
346
هِدج تِرِید
(HedgeTrade)
(HEDG)
0.1552650000 4,952.95 0.77 % 54.15 میلیون دلار 104.10 دلار
754
کواش
(QASH)
(QASH)
0.0285060000 909.34 0.77 % 9.98 میلیون دلار 43.59 هزار دلار
983 0.1424680000 4,544.73 -5.57 % 4.16 میلیون دلار 7.19 هزار دلار
1001
وی سیستم
(v.systems)
(VSYS)
0.0014500000 46.26 -0.08 % 3.86 میلیون دلار 205.85 هزار دلار
1290
بی باکس توکن
(Bibox Token)
(BIX)
0.0168080000 536.18 -0.32 % 1.44 میلیون دلار 134.41 هزار دلار
4978
Space Token
(Space Token)
(SPACE)
0.0168650000 537.99 6.02 % 0.00 دلار 10.89 هزار دلار